چرا ستارگان 20

گروه ستارگان حدود ده سال است که در حوزه موفقیت و رشد فردی فعالیت می کند.

مدیریت تیم ستارگان 20 گذشته بسیار رنج آوری داشتند و در فقر فکری و مالی بسر می بردند که در نهایت با کمک خداوند و کسب آموزش ها و راهکارهای مناسب و همت فردی و گروهی با متد نوین تغییر و تحول اساسی در زندگی خود به وجود آوردند بعد از این موفقیت بر آن شدیم تا این تجربه را به صورت رایگان در اختیار افراد و خانواده های خواهان تغییر گذاشته تا آنها نیز بتوانند تغییر و تحول را در زندگی خود شاهد باشند و آینده ای زیبا و روشن را برای خود بسازند.

در این وبسایت سعی شده مجموعه ای کامل (از کتب، ویدیو، فایل های آموزشی و مقالات … متنوع از بهترین اساتید دنیا) جهت ارتقای ذهن، فکر، شخصیت، مهارت و توسعه رشد فردی تهیه و جمع آوری شود.

کل منافع و عواید حاصل از فروش محصولات صرف کمک به افراد و خانواده های محروم و آسیب دیده و آسیب پذیر (اعتیاد، طلاق …) در موسسه خیریه مسافران رهایی می شود.

این موسسه به صورت خودیاری بوده و به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نمی باشد و کل خدمات (مشاوره فردی، خانوادگی، آموزشی، برگزاری کارگاه و دوره…) بصورت رایگان می باشد.

هزینه های آن از فروش محصولات این سایت، کمک های خیرین و حامیان تامین می شود.

دوست عزیز و گرامی با خرید هر یک از محصولات هم به رشد فردی خود کمک نمایید و هم در این امر نیک و خیر شرکت کنید.